Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel prenataal huisbezoek

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. De Eerste Kamerfracties van VVD, D66, PvdD, 50PLUS en GL hebben deze vragen gesteld.