Antwoord op Kamervragen over de coronamaatregelen in het onderwijs en de start van het nieuwe studiejaar

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden Kamervragen over de coronamaatregelen  in het onderwijs en de start van het schooljaar en studiejaar 2021-2022. Zij kregen deze vragen van het Tweede Kamerlid Kwint (SP).