Antwoorden op Kamervragen over gaswinning onder de Waddenzee

Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over gaswinning onder de Waddenzee. De Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.