Antwoorden vragen over experiment promotieonderwijs, waaronder tender en onderzoeksaanpak

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over het experiment promotieonderwijs. In het bijzonder de fictieve beloning en aanvullende beurzen. Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer. Een nadere offerteaanvraag voor de de eindevaluatie experiment promotieonderwijs zit als bijlage bij de Kamerbrief.