Anbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen in VSO over gevolgen duurzaam gescheiden leven voor eigen bijdrage CAK

Minister De Jonge (VWS) biedt zijn antwoorden aan op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS in een schriftelijk overleg (VSO) over de gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de eigen bijdrage die aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) betaald moet worden. Het CAK int eigen bijdragen voor geleverde zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). 

Anbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen in VSO over gevolgen duurzaam gescheiden leven voor eigen bijdrage CAK (PDF | 1 pagina | 71 kB)