Kamerbrief met reactie op amendementen uit 2e termijn behandeling wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft zijn reactie op enkele amendementen van de Tweede Kamer uit de 2e termijn behandeling van het wetsvoorstel doorstroomtoetsen primair onderwijs (po).