Antwoorden op Kamervragen over evacuaties en repatriëring vanuit Afghanistan

Minister Kaag (BZ) geeft antwoord op vragen over evacuaties en repatriëring vanuit Afghanistan. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) heeft deze vragen gesteld.