Kamerbrief over deelname NCTV en plv korpschef aan rondetafelgesprek Veilige Moskeeën

Minister Grapperhaus (JenV) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij instemt met de deelname van 2 personen aan het rondetafelgesprek Veilige Moskeeën op 15 september 2021. Het gaat om de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en om mevrouw Huizer (korpsleiding Nationale Politie)