Aanbiedingsbrief bij memorie vanantwoord wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel gaat over  het mogelijk maken van het weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) op basis van politiegegevens.