Antwoord op Kamervragen over de aankoop van het ANP om politiek-activistische redenen en onafhankelijke nieuwsgaring

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Chris Oomen (vermogen: 900 miljoen) kocht het ANP uit angst voor nepnieuws. 'Dat is een groot gevaar''.Hij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid Kerseboom (Forum voor Democratie).