Beantwoording vragen SO Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden vragen bij het schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Zij ontvingen de vragen van de commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen SO Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (PDF | 40 pagina's | 684 kB)