Antwoord op Kamervragen over herkansingen in het voortgezet speciaal onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over staatsexamens en herkansingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks), Van Meenen (D66) en Kwint (SP).