Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Minister De Jonge (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, SP, GL en CU hebben deze vragen gesteld.