Aanbiedingsbrief bij rapport evaluatie projecten Detentie lokaal en flexibel

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt het rapport 'Evaluatie projecten 'Detentie lokaal en
flexibel'' naar de Tweede Kamer.