Kamerbrief over Strategische Evaluatie Agenda Primair en Voortgezet Onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede kamer over de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) . Dit is een nieuwe methode voor de doorlichting van de begrotingsartikelen over het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).