Kamerbrief reactie op motie extra financiële middelen voor zorgsalarissen

Minister De Jonge (VWS) reageert op de motie-Hijink-Bikker over extra financiële middelen voor zorgsalarissen.