TK Memorie van Toelichting Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.