Kamerbrief vergunningverlening gaswinning Ternaard

Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om vergunningen voor nieuwe gasboringen onder de Waddenzee te weigeren op basis van de Mijnbouwwet, de Wet natuurbescherming en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit in relatie tot de lopende vergunningsprocedure voor de gaswinning Ternaard. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief vergunningverlening gaswinning Ternaard (PDF | 7 pagina's | 413 kB)