Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over problemen met ouderverklaringen en DUO

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de antwoorden op Kamervragen over problemen met ouderverklaringen en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) naar de Tweede Kamer. Hij kreeg deze vragen  van de Tweede Kamerleden Paul en Van der Woude (beide VVD).