Kamerbrief met geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2021


Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Grapperhaus en staatssecretaris (beiden JenV) sturen de Tweede kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) op 7 en 8 oktober oktober 2021 in Luxemburg. Daarbij informeren zij de Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over de Richtlijn over de netwerk- en informatiebeveiliging (NIB-richtlijn). Ook gaan zij in op het bezoek van de staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid (JenV) aan Egypte van 25 tot 27 september 2021.