Kamerbrief over beleid intrekken Nederlanderschap en uitvoering moties

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over het beleid voor het intrekken van het Nederlanderschap op grond van artikel 14, 4e lid, Rijkswet op het Nederlanderschap en het onderzoek naar de dubbele nationaliteit. Daarnaast gaat hij in op een vraag over 7.000 staatlozen die al 15 jaar in Nederland wonen en werken en het staatloos maken van uitreizigers. Ook gaat hij in op de uitvoering van enkele moties.