Evaluatie WGS Syntheserapport

Het rapport is de 3e rapportage van de Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2016-2020. Het vat de uitkomsten uit de 2 deelrapporten op hoofdlijnen samen.

Evaluatie WGS Syntheserapport (PDF | 36 pagina's | 858 kB)