Naar een nieuw evenwicht? Tweede deelrapport Evaluatie WGS

Het rapport is het 2e deelrapport van de evaluatie Wet Gratis Schoolboeken (WGS) in 2021. Dit deel richt zich op de vraag of de Wet Gratis Schoolboeken haar beoogde hoofddoelen in de periode 2016-2020 heeft bereikt.

Naar een nieuw evenwicht? Tweede deelrapport Evaluatie WGS (PDF | 38 pagina's | 1,1 MB)