Kamerbrief over uitspraken Raad van State over Griekse statushouders.

Staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28juli 2021. De uitspraken gingen over vreemdelingen die in Nederland asiel aanvragen, maar al internationale bescherming hebben in Griekenland.