Beantwoording Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA) over schatkistbankieren door zorginstellingen

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de beantwoording van de Kamervragen van lid Nijboer (PvdA) over schatkistbankieren door zorginstellingen.