Aanbiedingsbrief bij Themarapport 10-14-Onderwijs en Eerste tussenrapportage Experiment Teambevoegdheid 10-14

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het Themarapport naar 10-14-onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Ook stuurt herbij de 1e tussenrapportage over het Experiment
Teambevoegdheid 10-14-onderwijs.

Aanbiedingsbrief bij Themarapport 10-14-Onderwijs en Eerste tussenrapportage Experiment Teambevoegdheid 10-14 (PDF | 1 pagina | 207 kB)