Kamerbrief bij ontwerp financiële herziening subsidieregeling andere eindtoetsen PO

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt het ontwerp van de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO  (primair onderwijs) naar de Tweede Kamer. Hij geeft een korte toelichting bij de subsidieregeling.

Kamerbrief bij ontwerp financiële herziening subsidieregeling andere eindtoetsen PO (PDF | 1 pagina | 212 kB)