Antwoorden op Kamervragen over Kroondomein Het Loo

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over Kroondomein Het Loo. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (Partij voor de Dieren) heeft de vragen gesteld.