Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse houding tegenover China

Ministers Knapen (BZ) en De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over de Nederlandse houding tegenover China. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kerseboom (FvD).

Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse houding tegenover China (PDF | 46 pagina's | 2,2 MB)