Aanbiedingsbrief notitie bij Kamerbrief B-component uitkering Koning

Minister-president Rutte stuurt de notitie die ten grondslag ligt aan de Kamerbrief van 5 oktober 2021 over de B-component van de uitkering van de Koning naar de Tweede Kamer.