Antwoorden op Kamervragen over voormalige bewindspersonen IenW

Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de gang van zaken rond de nieuwe functies van de voormalig minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om vragen van de Tweede Kamerleden Arib en De Hoop (beiden PvdA) en van de Tweede Kamerleden Marijnissen en Leijten (beiden SP).