Beslisnota AMvB nadeelcompensatie kolencentrales productiebeperking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota AMvB nadeelcompensatie kolencentrales productiebeperking (PDF | 4 pagina's | 139 kB)