Nota van Wijziging inzake het wetsvoorstel ter implementatie van de Telecomcode.

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode) .

Nota van Wijziging inzake het wetsvoorstel ter implementatie van de Telecomcode. (PDF | 3 pagina's | 157 kB)