Nota van wijziging Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) ten behoeve van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Nota van wijziging Wet basisregistratie personen (Wet BRP) (PDF | 2 pagina's | 46 kB)