Kamerbrief metverzoek spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) verzoekt aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel om de bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap permanent te maken met spoed te behandelen. Het wetsvoorstel gaat over het belang van de nationale veiligheid.

Het gaat om:

  • wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
  • wijziging van de Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2017;
  • ¬†intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017.