Antwoorden op Kamervragen over uitvoering motie-Belhaj en beleid Afghaanse vluchtelingen

Minister Knapen (BZ), minister Kamp (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) geven antwoord op vragen over de manier waarop verder uitvoering gegeven wordt aan de motie-Belhaj en het beleid ten aanzien van Afghaanse vluchtelingen en ontheemden. Het Tweede Kamerlid Ceder (CU) heeft deze vragen gesteld.