Antwoorden op Kamervragen over B-component uitkering van Koning en verzochte beslisnota’s

Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de B-component van de uitkering van de Koning en de door de commissie verzochte beslisnota’s. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.