Antwoorden op Kamervragen over IPCEI’s Micro-elektronica 2 en Cloud Infrastructuur en Services

Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken rond de IPCEI’s Micro-elektronica 2 en Cloud Infrastructuur en Services. Het Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft de vragen gesteld. 

IPCEI staat voor Important Projects of Common European Interest, belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang.