Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL

Minister Blok (EZK) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.