Kamerbrief reactie op motie evaluatie en financiering PDP's

Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op de motie-Kuik. Deze motie verzoekt zeker te stellen dat een call voor nieuwe PDP's tijdig uitgezet wordt voor financiering met aanvang januari 2022, de evaluatie van de PDP's vergezeld van een appreciatie zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen, en met voorstellen te komen hoe een meerjarige verlenging van PDP's binnen de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opvolging kan krijgen. PDP staat voor Product Development Partnership.

Kamerbrief reactie op motie evaluatie en financiering PDP's (PDF | 2 pagina's | 88 kB)