Kamerbrief met reactie op motie over knelpunten voor erkenning van Wetsus als TO2-instelling

Minister Blok (EZK) geeft zijn reactie op de motie over knelpunten voor erkenning van Wetsus als TO2-instelling. Ook gaat hij in op de taken die een instelling voor toegepast onderzoek (TO2-instelling) heeft. Een soortgelijke brief is naar de Eerste Kamer verzonden.