Brief aan Eerste Kamer met stand van zaken hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane stuurt de Eerste Kamer een actualisatie van een aantal onderwerpen rondom de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en stuurt een aantal documenten mee waaronder de door Sociale Banken Nederland en Toeslagen geschetste uitvoeringsaspecten van het concept beleidsbesluit private schulden.