Aanbiedingsbrief Reactie op Eerste Kamer Nader Voorlopig verslag Wijziging van de begrotingsstaat van OCW voor het jaar 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorbereidend onderzoek voor 2 wetsvoorstellen.

Aanbiedingsbrief Reactie op Eerste Kamer Nader Voorlopig verslag Wijziging van de  begrotingsstaat van OCW voor het jaar 2021 (PDF | 1 pagina | 182 kB)

Het gaat om:

  • het wetsvoorstel voor de 4e incidentele suppletoire begroting voor extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19;
  • het wetsvoorstel voor de 7e incidentele suppletoire begroting voor extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in
  • verband met COVID-19.