Antwoord op Kamervragen over het bericht dat motoriek basisschoolkinderen verslechterde door coronalockdown

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Motoriek basisschoolkinderen verslechterd door coronalockdown’. Hij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid lid Heerema (VVD).

Antwoord op Kamervragen over het bericht dat motoriek basisschoolkinderen verslechterde door coronalockdown (PDF | 4 pagina's | 314 kB)