Kamerbrief over stand van zaken ten aanzien van de aanvragen voor nieuwe scholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de aanvragen voor nieuwe scholen. Dit op grond van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.