Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over verdubbeling van het aantal thuiszitters op het vwo in de regio Holland Rijnland


Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de verdubbeling van het aantal thuiszitters op het vwo in de regio Holland  Rijnland. Hij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA).