Beantwoording Kamervragen Bazel 3.5 en agrofinanciering

Minister Hoekstra van Financiën stuurt, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een brief met de antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de aanscherping van het leenregime voor banken boeren in de kou zet.