Kamerbrief over uitvoering motie Bruins vergunningplicht biomassa installaties


Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Bruins (ChristenUnie). De motie verzoekt de regering om te onderzoeken of het effectief is om voor biomassa installaties met een vermogen van minder dan 15MW de milieuvergunning te herintroduceren.

Kamerbrief over uitvoering motie Bruins vergunningplicht biomassa installaties (PDF | 4 pagina's | 227 kB)