Kamerbrief over motie digitale en hybride zorg

Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief over de motie initiatieven voor digitale en hybride zorg. Hij gaat in op de versnellingsimpuls die is ingezet, de initiatieven van de betrokken partijen, het vervolg van deze initiatieven en mogelijke belemmeringen daarbij. Het Tweede Kamerlid De Vries heeft de motie ingediend.