Kamerbrief met stand van zaken aanvullend onderzoek inkopen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).